Monday, 27 March 2023

กรมอุตุฯ เตือน 12 จังหวัดภาคใต้ฝนฟ้าคะนอง เหนือ-อีสานเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 15 องศา

วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน2565 อต. คาดการณ์สภาพอากาศ 24 ชั่วโมง คาดการณ์สภาพอากาศ 24 ชั่วโมง ข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำเหนือเกาะสุมาตรา ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ อ่าวไทย รวมทั้งทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ลักษณะแบบนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยลง แต่ยังคงมีฝนคะนองเกิดขึ้นได้

เตือนฝนฟ้าคะนอง

สำหรับรอบๆความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องมาจากลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

ฝนฟ้าคะนอง

คาดการณ์สภาพอากาศสำหรับประเทศไทย00:00 น. วันนี้ ถึง 00:00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในรุ่งเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
รอบๆยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชั่วโมง

ภาคอีสาน

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในรุ่งเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชั่วโมง

ภาคกลาง

อากาศเย็นกับมีหมอกบางในรุ่งเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชั่วโมง

ภาคตะวันออก

มีก้อนเมฆนิดหน่อยกับมีหมอกบางในรุ่งเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงราวๆ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งทิศตะวันออก)

มีฝนคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนใหญ่รอบๆจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา ปัตตานี จังหวัดยะลา รวมทั้งจังหวัดนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงโดยประมาณ 1 เมตร รอบๆที่มีฝนคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร รอบๆที่มีฝนคะนองคลื่นสูงโดยประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีฝนคะนองปริมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่
ส่วนใหญ่รอบๆจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง รวมทั้งจังหวัดสตูล
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงโดยประมาณ 1 เมตร รอบๆที่มีฝนคะนองคลื่นสูงมากเกินไปกว่า 1 เมตร

กรุงเทวดารวมทั้งละแวกใกล้เคียง

ก้อนเมฆนิดหน่อยกับมีหมอกบางในรุ่งเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชั่วโมง